เซิฟเวอร์นี้ผู้เล่น Epic และ Steam สามารถเล่นด้วยกันได้

แผนที่ของเราเชื่อมต่อกัน สามารถย้ายสิ่งของได้ทุกแผนที่

ระบบPointที่เชื่อมต่อทุกแผนที่สะดวกสบาย

ผู้เล่นสามารถซื้อของได้อย่างง่ายดายไม่ต้องย้ายแมพ

ไปมาเพื่อซื้อของจากระบบ

เฉพาะผู้เล่นจาก Steam แผนที่ของเราเชื่อมต่อกันทุกDLC

สามารถย้ายสิ่งของได้ทุกแผนที่

ระบบPointที่เชื่อมต่อทุกแผนที่สะดวกสบาย

ผู้เล่นสามารถซื้อของได้อย่างง่ายดายไม่ต้องย้ายแมพ

ไปมาเพื่อซื้อของจากระบบ


GENESIS PART 2

Steam Release Date

May 26th, 2021

ภาพถ่ายจาก AdminGuBear[Avarin]